جارو برقی

Vacuum Cleaner
 • FlagNew
 • fiveStars

VC-F570

 1. جاروبرقی میدیا
 2. 2400 وات

جاروبرقی 2400 وات
محفظه قطعات و انواع برس بر روی بدنه

 • FlagNew
 • fiveStars

VC-F550

 1. جاروبرقی میدیا
 2. 2200 وات

جاروبرقی 2200 وات
محفظه قطعات و انواع برس بر روی بدنه

 • noStatus
 • fourHalfStars

VC-V400

 1. جاروبرقی میدیا
 2. 2000 وات

جاروبرقی 2000 وات
محفظه قطعات و انواع برس بر روی بدنه

 • noStatus
 • fourHalfStars

VC-D400

 1. جاروبرقی میدیا
 2. 2000وات

جاروبرقی 2000وات
محفظه قطعات و انواع برس بر روی بدنه

 • noStatus
 • fourHalfStars

VC43J-09K

 1. جاروبرقی میدیا
 2. 2000 وات

جاروبرقی 2000 وات
محفظه قطعات و انواع برس بر روی بدنه

 • noStatus
 • fourHalfStars

VC45J-8Ab

 1. جاروبرقی مخزنی میدیا
 2. 2000 وات

جاروبرقی مخزنی 2000 وات
کاهش چند مرحله ای صدا در زمان کارکرد

 • noStatus
 • fiveStars

VC38J-09D

 1. جاروبرقی مخزنی میدیا
 2. 1800 وات

جاروبرقی مخزنی 1800 وات
فیلتر قابل شستشوی HEPA

 • noStatus
 • fourStars

QL16Z-03A

 1. جارو شارژی میدیا
 2. 14.4 ولت

جارو شارژی 100وات
قابليت جداشدن قسمت اصلي از دستگاه